Katalog produktów Malchem

 

Farby epoksydowe

Do gruntowania podwodnych części statków, doków, konstrukcji hydrotechnicznych, do gruntowania konstrukcji stalowych i betonowych eksploatowanych w wodzie. Farbę można stosować jako samodzielne zabezpieczenie zbiorników balastowych i ściekowych, konstrukcji
stalowych lub betonowych eksploatowanych w gruncie lub w wodzie.

Do czasowej ochrony przed korozją elementów konstrukcji stalowych i żeliwnych eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej, morskiej i przemysłowej w czasie obrabiania i montowania.

Do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, aluminiowych i ocynkowanych eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej

Do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, żeliwnych i betonowych eksploatowanych w warunkach atmosfery miejskiej, morskiej i przemysłowej. EPOXYKOR MIO może być stosowany jak samodzielne wymalowanie przy grubości powłoki co najmniej 300 μm. Pod wpływem
promieniowania słonecznego powłoka może wykazywać nieznaczne kredowanie.

Do gruntowania elementów konstrukcji stalowych, aluminiowych i ocynkowanych ogniowo eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, nadmorskiej, przemysłowej i miejskiej. Farba może być stosowana na podłoże betonowe, jako farba nawierzchniowa z półpołyskiem w systemach epoksydowych

Farba odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża stalowego, dobrą wytrzymałością mechaniczna, powłoka jest odporna na działanie wody, czynników atmosfery morskiej, miejskiej i przemysłowej oraz działanie roztworów kwasów i zasad, benzyn i oleju napędowego.

Farba odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża stalowego, dobrą wytrzymałością mechaniczna, powłoka jest odporna na działanie wody, czynników atmosfery morskiej, miejskiej i przemysłowej oraz działanie roztworów kwasów i zasad, benzyn i oleju napędowego.